Общество 22.04.2023 в 20:44

«Жэлэй эрхим багша-2023» элирүүлэгдэбэ

A- A+
Текст: Номер один
«Жэлэй эрхим багша-2023» элирүүлэгдэбэ
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Жэлэй эрхим багша-2023» гэһэн мүрысөөндэ эрхимлэгшэдые амаршалба. 

«Багшын мэргэжэл дээшэлүүлхэ талаар ехэ үүргэ дүүргэдэг энэ мүрысөөндэ хабаадагшадай тоо жэлһээ жэлдэ олон болоно. Буряад Уласай багшанарай дунда эгээл бэрхэ, эгээл талаантай зон элирүүлэгдэжэ, энэ мүрысөөндэ шалгардаг гээшэ. Һурагшадые мүнөө сагай эрилтээр һургажа, эрдэм ном заажа ябаһан багшын ажал сэгнэшэгүй», - гээд Владимир Павлов хэлэбэ.  

Баяр ёһололой хэмжээ ябуулгын үедэ 26 багшанар урмашуулагдаа. Мухар-Шэбэрэй аймагай Түгнын юрэнхы болбосоролой тоо бодолгын багша Татьяна Трофимова энэ мүрысөөндэ илажа, «Жэлэй эрхим багша» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна. 

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Бэшүүрэй 4-дэхи һургуулиин ород хэлэнэй ба литературын багша Анастасия Ястребовада тусхай шан энэ үдэр барюулаа.    

acec0118-aa52-4dbb-9ad7-1d224b5407a9.jpg

Теги
Общество

Читайте также

В Улан-Удэ празднуют День защиты детей

Одной из точек притяжения стал сквер им. Сенчихина

01.06.2023 в 17:37
Олег Юмов: «Бурятии больше, чем 100 лет»
Более 2000 артистов расскажут об истории республики от гуннов до наших дней
01.06.2023 в 17:25
Цветы для девушки по имени Ангелина. Советы от Флорист.ру
Как выбрать цветы или букет для девушки по имени Ангелина?
01.06.2023 в 17:20
В Бурятии ускорилось строительство туркомплекса «Грин Флоу Байкал»
Финансирование корпорации «Туризм. РФ» и меры господдержки стали переломной точкой


01.06.2023 в 17:05
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.