Политика и власть 28.10.2022 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жителей республики с Днем бурятского языка

Хүндэтэ нютагаархид!
A- A+
Председатель Хурала поздравил жителей республики с Днем бурятского языка
Буряад Уласай Арадай Хуралай ба өөрынгөө зүгһөө та бүгэдэниие Буряад хэлэнэй hайндэрөөр үнэн зүрхэнhөө халуунаар амаршалнаб!

Арадай Хуралай һунгамалнууд буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ талаар ехэ ажал ябуулна гээд онсо тэмдэглэхэ шухала. «Буряад Уласай гүрэнэй хэлэн болохо буряад хэлэ дэмжэлгын хэмжээнүүд тухай», «Буряад Уласай арадуудай хэлэн тухай» хуулинуудые нарижуулгын талаар ходо анхарал хандуулагдажа байдаг юм. Жэл бүри буряад хэлэ хүгжөөхын түлөө мүнгэ һомолнобди.

Буряад хэлэеэ хүгжөөхэ зорилготойгоор “Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг” гэһэн мүрысөөн 2-дохи жэлээ үнгэргэгдэбэ. Эндэ эгээл эрхимүүд элирүүлэгдэжэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй шанда хүртөө.

Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряадай засагай газартай суг түрэл хэлэнэйнгээ хүгжэхэ хэрэгтэ оролдожо, олон хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ.

Манай буряад хэлэн ехэ баян, ульгам, һайхан. Бүхы юумэн гэр бүлэһөө эхитэй гэжэ мэдээжэ. Тиимэһээ түрэл хэлэн дээрээ гэртээ үхибүүдээрээ хөөрэлдэхэ шухала. Уран зохёолшоднай номуудые хэблэнэ, шүлэгшэднай олон дуунуудые зохёоно. Манай хамта шиидхэхэ хэрэг гэхэдэ, буряад хэлэеэ хамгаалха, хүгжөөхэ зорилго болоно.

Хүндэтэ нүхэд! Буряад хэлэеэ үргэжэ, өөрынгөө түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ, бэшэлсэе ябая гэжэ уряалха байнаб. Түрэл хэлэеэ, ёhо заншалаа хүгжөөн һалбаруулха үүргэ хүн бүхэн урдаа табиха ёһотой! Элүүр мэндэ, зол жаргал таанадта, танай гэр бүлэдэ хүсэнэб!

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ В.А. Павлов

Теги
хурал

Читайте также

В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур

Жительница рассказала о таинственной пропаже семи кур и одного петуха из курятника

29.09.2023 в 18:42
Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
Градоначальник уверен, что станция пройдет зиму без сбоев
29.09.2023 в 12:35
Александра Варфоломеева наградили Орденом Дружбы
Сенатор отмечен за активное законотворчество и добросовестную работу
29.09.2023 в 09:43
В Улан-Удэ на сессии горсовета избрали новых председателей комитетов
Напомним, это связано с переходом сразу 7 депутатов в Народный Хурал
27.09.2023 в 17:42
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.