Политика и власть 07.11.2022 в 14:56

Владимир Павлов: «Тамир хүгжөөхэ үүсхэлнүүдые ходо дэмжэнэбди»

A- A+
Владимир Павлов: «Тамир хүгжөөхэ үүсхэлнүүдые ходо дэмжэнэбди»
Баргажанай аймагай Максимиха һууринда мүнөө үе сагай тамирай түб нээгдэбэ. Тэрэнэй нээлгын баяр ёһололдо Буряад Уласай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов ба һунгамалнууд хабаадаһан байна.

Үндэһэтэнэй «Спорт – норма жизни» гэһэн түсэлөөр тамирай-элүүржүүлгын байшан баригдахадаа,  113 сая түхэриг эндэ гаргашалагдаһан байна.

Тамирай байшанай 1-дэхи дабхарта һорилго хэхэ томо танхим, хажуудань бэеэ угааха газар, хубсаһаяа һэлгэхэ таһалга, һоригшодой таһалга зохёогдонхой. 2-дохи дабхар дээрэ энэ байшанда хүдэлдэг мэргэжэлтэдэй кабинедууд оршоно.

Тамиршадай хонохо 20 һууритай зочид буудал хэгдэнхэй. Эрэмдэг бэетэй зоной ябаха лифт проектээр баригдаа.


Тамирай-элүүржүүлгын байшанай нээлгын баяр ёһололдо Буряад Уласай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов үгэ хэлэхэдээ, энэ үйлэ хэрэг хадаа ганса Баргажанай аймагай бэшэ, мүн бүхы уласай арад зоной ехэ баяр гээд тэмдэглээ.

- Спортоор бэеэ һорихо бүхы арга боломжонууд зохёогдонхой. Мүнөө үе сагай эрилтээр энэ ФОК баригдаа. Байгал далайн хажууда, сэбэр агаарта,  элдэб мүрысөөнүүдые үнгэргэхэ аргатайбди. Холо ойрын тамиршад ерэжэ, эндэ бэеэ һорихо аргатай. Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд тамир хүгжөөхэ эдэбхи үүсхэлнүүдые ходо дэмжэжэ байдаг юм. Мүн тамиршадта туһалха талаар, ехэ мүнгэ һомолнобди, - гэжэ Владимир Павлов хэлээ.

Шэнэ байшан соо боксоор һорилго үнгэргэгдэнэ. Мүн спортивна гимнастика, ушу болон бусад зүйлнүүдээр хүбүүд басагад бэеэ һорижо эхилээ. Байшанай газаа футбол, волейбол, баскетбол наадаха талмай хэгдэнхэй. Баргажанай аймагай олон нютагуудһаа Максимиха ерэжэ, энэ баригдаһан шэнэ байшаниие хараха, үзэхэ зон эдэ үдэрнүүдтэ олон байгаа.  

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Читайте также

В Бурятии назначили нового руководителя антимонопольной службы
Им стала Инесса Баглаева, более 30 лет проработавшая в антимонопольных органах
10.04.2024 в 08:58
В Забайкальском нацпарке закрыты все ледовые переправы
Это связано с истончением ледового покрова
05.04.2024 в 13:57
Михаил Мишустин: В экономику и соцсферу Дальнего Востока в 2023 году вложено более 3 трлн рублей
В регионах ДФО при поддержке государства реализуют около 3 тысяч инвестпроектов
04.04.2024 в 14:26
Следующая новость
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.