Общество 25.05.2023 в 14:20

Игорь Марковец «Хэлэлгэ заһадаг багшанарай ажал ехэ хүндэтэй»

A- A+
Игорь Марковец «Хэлэлгэ заһадаг багшанарай ажал ехэ хүндэтэй»
Буряад Уласай Арадай Хуралай ниигэмэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэлгэ заһадаг эрхим багшанарые амаршалба. Мүрысөөн хоёр номинацида үнгэрһэн байна.

- Үхибүүдэй хэлэлгэ заһадаг багшанарай ажал сэгнэхээр. Юуб гэхэдэ, тэдэнэр үхибүүдэй хэлэлгэ зүбөөр заһажа шадана. Энэ мэргэжэлээр хүдэлхэдээ, ехэ харюусалгатайгаар ажалдаа хандаха, гэртэхинтэй үгэеэ ойлголсохо шухала. Эдэ багшанарай һайгаар үхибүүд зүбөөр абяануудые хэлэжэ һурана гээшэ, - гэжэ Игорь Марковец тэмдэглэнэ.

Мүрысөөндэ 19 багшанар хабаадаа. Тэдэнэй 11-ниинь шангуудта хүртэһэн байна. Эндэ эрхимлэһэн багшанар Буряад Уласаа түлөөлжэ, Бүхэроссиин конкурсдо ошохо.

«Хэлэ амандаа ороходоо, зарим үхибүүд үзэгүүдые, абяануудые зүбөөр хэлэжэ шададаггүй. Логопедтэ хандажа, хэлэлгыень заһаха талаар хэшээлнүүдтэ ябадаг. Энэ ехэ хэрэгтэй мэргэжэл. Багшанарта һайниие хүргэнэб», - гээд Игорь Марковец хэлэнэ.

Эрхимлэһэн багшанарта үнэтэ шангууд, бэлэгүүд барюулагдаһан байна.


Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Читайте также

В Улан-Удэ в службах такси стали появляться странные заявки
Мужчина попросил отправить женщину-водителя, чтобы поцеловать ей обувь
26.02.2024 в 16:18
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО
Со 2-го марта можно будет оформлять краткосрочные полисы
26.02.2024 в 15:20
В Улан-Удэ появилась машина супер-героя
На заднем бампере сидят сразу два Человека-Паука
26.02.2024 в 15:06
Улан-удэнцы жалуются на полчища «бессмертных» тараканов
По словам горожан, химикаты на них не действуют
26.02.2024 в 14:28
Следующая новость
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.