Общество 31.03.2023 в 11:28

«Үхибүүд ба одод» гэһэн концерт үнгэрбэ

A- A+
«Үхибүүд ба одод» гэһэн концерт үнгэрбэ
Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Вячеслав Цыбиков «Үхибүүд ба одод» гэһэн концертэдэ хабаадагшадые амаршалба. Гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдэй бэлиг талаан дэмжэхэ, тодоруулха зорилготой энэ түсэл Буряадай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалдаг яаман 4-дэхиеэ эмхидхээ.  

«Энэ тайзан дээрэ гаража, бэлигээ харуулһан хүбүүд басагад саашадаа бүри бэрхэ боложо, аялга дуунда, хатар нааданда  һургаһан багшанараа баярлуулжа ябахыетнай хүсэнэб. Бүри дээшээ эрмэлзэжэ, олон юумэндэ һуража, сагаан харгытай, сагаан бодолтой ябагты. Юумэнһээ айха, сухариха хэрэггүй. Хододоо илалта туйлажа, урдаа зорилго түсэбүүдые табижа, дээшээ дабшагты!», - гээд Вячеслав Цыбиков амаршалгын үгэнүүд соогоо хэлэбэ.


Социальна хангалта үзүүлдэг байшангуудта мүнөө үедэ байрладаг үхибүүд хэдэн үдэр соо энэ хэмжээ ябуулгада бэлдэһэн байна.

«Манай ерээдүй, манай найдал, этигэл түрүүлһэн хөөрхэн үхибүүдтэ ехэ амжалта хүсэнэб. Хүнэй наһан одо мүшэндэл адли гээд һанагдана. Одо мүшэндэл ходо яларжа ябагты. Тайзан дээрэ харуулһан бэлигыетнай хаража, ехэ баярлаабди», - гээд Арадай Хуралай һунгамал Вячеслав Цыбиков хэлээ.

Энэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай байгуулагдаһаар, 100 жэлэй баярта зорюулагдаһан байна.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Читайте также

В Улан-Удэ празднуют День защиты детей

Одной из точек притяжения стал сквер им. Сенчихина

01.06.2023 в 17:37
Олег Юмов: «Бурятии больше, чем 100 лет»
Более 2000 артистов расскажут об истории республики от гуннов до наших дней
01.06.2023 в 17:25
Цветы для девушки по имени Ангелина. Советы от Флорист.ру
Как выбрать цветы или букет для девушки по имени Ангелина?
01.06.2023 в 17:20
В Бурятии ускорилось строительство туркомплекса «Грин Флоу Байкал»
Финансирование корпорации «Туризм. РФ» и меры господдержки стали переломной точкой


01.06.2023 в 17:05
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.