Общество 26.05.2023 в 16:27

Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мэргэжэлтэ һайндэрөөр Владимир Павлов амаршалба

A- A+
Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мэргэжэлтэ һайндэрөөр Владимир Павлов амаршалба
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов олзын хэрэг эрхилэгшэдэй һайндэрөөр мүнөөдэр амаршалба.

Сэрэгэй тусхай операци дэмжэлгын талаар эмхидхэгдэһэн «Вместе к победе!» гэһэн хэмжээ ябуулгада Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэд олоороо хабаадаһан байна.

«Буряадайнгаа урдаа хараха олзын хэрэг эрхилэгшэдые амаршалжа байхадаа, нэн түрүүн баяраа мэдүүлнэб. Уласай ниигэмэй-экономикын һалбариин хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулжа, бага ба дунда олзын хэрэг эрхилжэ шаданат. Урдаа табиһан түсэб зорилгонуудаа бэелүүлжэ, ниигэмэй түсэлнүүдтэ хабаадажа, урагшаа дабшахыетнай хүсэнэб, - гэжэ Владимир Павлов хэлэнэ.


Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын тэмдэглэһэнэй ёһоор, бизнес эрхилэгшэд СВО-до хабаадагшадта, тэдэнэй гэр бүлэнүүдтэ аргагүй ехэ туһа хүргэнэ.

«Саг үргэлжэ олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэлгын талаар хуулинууд нарижуулагдажа байдаг юм. Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд энэ һалбарида онсо анхарал хандуулжа хүдэлнэ», - гээд Владимир Павлов хэлэһэн байна.

Фото: Хурал Бурятии

Читайте также

В Бурятии продолжается ежегодное отключение горячей воды
Жители Улан-Удэ останутся без неё уже завтра
04.06.2023 в 14:07
Верховный суд Российской Федерации подготовил новый законопроект
Матери, имеющие маленьких детей, смогут избежать тюремного срока
04.06.2023 в 10:26
«Для нас вы идеальный кандидат»
Пенсионер КГБ рассказал «Номер один» о своей службе
04.06.2023 в 08:00
Из Белгорода – в Бурятию
Земляки, переехавшие в поисках лучшей жизни, возвращаются обратно
04.06.2023 в 07:00
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.