Общество 16.06.2023 в 09:50

Галан Гунзыновай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ

A- A+
Галан Гунзыновай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ
Россиин габьяата эмшэн, Буряадай арадай эмшэн, Буряад Уласай Арадай Хуралай 5-дахи ба 6-дахи зарлалай һунгамал, мэдээжэ хирург Галан Гунзыновай дурасхаал мүнхэлһэн мемориальна самбар Н.Семашкын нэрэмжэтэ эмнэлгын байшанай дэргэдэ мүнөөдэр нээгдэбэ.

Энэ ёһололдо Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хабаадахадаа, Галан Гунзынов хадаа бурханһаа заяатай, дээдэ гарай эмшэн хүн ябаа гэжэ тэмдэглэһэн байна.

- Эдэбхи ехэтэй, олониитын ажалда саг үргэлжэ хабаададаг байһан Галан Дамбиевич минии тон дүтын нүхэр байһан юм. Дээдэ шатын, ехэ бэрхэ эмшэн ябаа. Сагһаа урид наһа бараһандань голхорноб. Арадай Хуралай мүнгэнэй хорооной түрүүлэгшын орлогшо байхадаа, ехэ ажал ябуулжа шадаа. Хаанашье хүдэлхэдөө, бүхыгөөрөө оролдожо, хүн бүхэндэ туһалха гэжэ оролдодог байһан юм. Суг хүдэлдэг нүхэдэйнгөө дунда хүндэтэй хүнүүдэй нэгэн байгаа, - гээд Владимир Павлов хэлэбэ.


Агуехэ эмшэнэй түрэл гаралынь, суг хүдэлһэн нүхэдынь энэ хэмжээ ябуулгада хабаадахадаа, дулаан үгэнүүдые хэлэжэ дурсаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Бюджедэй, татабариин ба мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаев үгэ хэлэхэдээ, Галан Дамбиевичай хэһэн ажал хэрэгыень, хүн шанарыень онсо тэмдэглээ.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Читайте также

Китаянка вывозила из РФ нефрит на теле
Камень весом более 5 кг обнаружили читинские таможенники у гражданки КНР под одеждой
02.10.2023 в 17:40
Лидеры российской эстрады — 2023
Лучшим певцом года россияне назвали SHAMANа, лучшей певицей остается Полина Гагарина
02.10.2023 в 17:02
Точная примета скорой зимы
В Улан-Удэ закрывают фонтаны
02.10.2023 в 15:47
«Перепутал с поздравлением»
В Новосибирской области чиновник чуть не попал под уголовное дело за рассылку интимного видео на День Учителя
02.10.2023 в 14:36
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.