Политика и власть 17.10.2022 в 15:59

Арадай Хуралай һунгамалнууд Баргажанай аймагаар ябажа ерэбэ

A- A+
Арадай Хуралай һунгамалнууд Баргажанай аймагаар ябажа ерэбэ
Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын хорооной һунгамалнууд Игорь Марковец түрүүлэгшэтэеэ Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөө үнгэргэбэ. Һургуулинуудые капитальна заһабарилга үнгэргэлгын программа хэр зэргэ бэелүлэгдэнб, мүн һурагшад халуун эдеэгээр хэр хангагданаб гэжэ һунгамалнууд шалгаһан байна.

Гусиха, Баргажанай-Адагай, Адамовскын юрэнхы болбосоролой дунда һургуулинууд хүрэжэ, тэндэхи ажабайдалтай танилсаа.

- Заһабарилга үнгэргэгдэһэн һургуулинуудые харахада, яһала бараг хэгдэһэн янзатай. Хүдөө нютагуудта һургуулинууд ямараар хүдэлнэб гэжэ харабабди. Баргажанай-Адагта мүнөө үеын шэнэ һургуули хүдэлнэ. Уужам, һаруул байшан соо үхибүүд һурана. Энэ ехэ һайн, - гэжэ социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэнэ.


Хэгдэһэн заһабарилгын талаар Арадай Хуралай һунгамалнууд һанамжаараа хубаалдахадаа, энэ тэрэ дутуу дунданууд тухай хэлээ. Һургуулинуудай захирал түргэн саг соо усадхагдаха гээд найдуулба.

Баргажанай-Адагай һургуулида үхибүүдые халуун эдеэгээр хангалгын талаар бэрхэшээлтэй ушарһан тухайгаа һунгамалнуудта дуулгаа. Зунай үедэ заһабарилга хэгдэжэ байха үедэ, уһа абадаг хуушан скважина усадхаха тухай асуудал гараһан байна. Тиигэжэ халуун эдеэ шанаха талаар бэрхэшээл гараа гээд һургуулиин захирал Марина Вильмова дуулгаа.

«Энэ асуудал шиидхэхэ хэрэгтэй», - гээд Игорь Марковец хэлэхэдээ, аймагай захиргаан, болбосоролой хүтэлбэри ба һургуулиин захирал гээд хамтын хүсөөр шиидхэгты гэжэ хандаба.

- Баргажанай- Адагта уһагүй үлэжэ, һурагшадта эдеэ бэлдэхэдэ, хүшэр болоод байна. Һуралсалай хаһын эхилһээр, уһанай асуудал шиидхэгдэнэгүй. Хэр удаан унжагайрхаб энэ асуудал, мэдэгдэнэгүй, - гэжэ Арадай Хуралай һунгамал Вячеслав Цыбиков хэлэнэ.


2021 ондо 1-дэхиһээ 4-дэхи ангиин 88 һурагшадта сухпаёгууд үгтэһэн байна. Харин эдеэ бэлдэхэ өөрын цех үгы һургуулинуудта термосууд соо халуун эдеэн асарагдадаг байна.   Шанартай халуун эдеэгээр һурагшад хангагдадаг асуудалай талаар гэртэхинэй талаһаа ехэ шалгалта болодог тухай Баргажанай аймагтахи һургуулиин захирал мэдүүлээ.  

Нүүдэл зүблөөнэй дүнгүүдээр хэдэн шиидхэбэринүүд абтаһан байна. Арадай Хуралай һунгамалнууд  Баргажанай һургуулиинуудаар ябахадаа, байгша ондо хүдэлхэеэ ерэһэн залуу багшанартай уулзаа. Болбосоролой талаар яһала ажал хэгдэнэ, үхибүүд эрдэм номдо һурана. «Болбосорол» тухай хуулида ямар нэмэлтэ хубилалтануудые оруулжа, саашадаа ажал хэгдэхэ зэргэтэйб гэжэ һунгамалнууд һонирхоһон байна.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Читайте также

В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур

Жительница рассказала о таинственной пропаже семи кур и одного петуха из курятника

29.09.2023 в 18:42
Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
Градоначальник уверен, что станция пройдет зиму без сбоев
29.09.2023 в 12:35
Александра Варфоломеева наградили Орденом Дружбы
Сенатор отмечен за активное законотворчество и добросовестную работу
29.09.2023 в 09:43
В Улан-Удэ на сессии горсовета избрали новых председателей комитетов
Напомним, это связано с переходом сразу 7 депутатов в Народный Хурал
27.09.2023 в 17:42
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.