Политика и власть 29.05.2023 в 17:09

Владимир Павлов Доодо Саянтын һургуулиин һалбариин нээлгын баярта хабаадаба

A- A+
Владимир Павлов Доодо Саянтын һургуулиин һалбариин нээлгын баярта хабаадаба
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Доодо Саянтын юрэнхы болбосоролой дунда һургуули» гэһэн нютагай засагай бюджедэй юрэнхы болбосоролой эмхи зургаанай һалбариин нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба.

«Һуралсал» үндэһэн проектын «Мүнөө үеын һургуули» гэһэн федеральна түсэлэй ёһоор 360 һурагшадай һураха һууритай шэнэ һургуули баригдажа, ашаглалгада тушаагдаа.

«Шэнэ һургуули мүнөө үе сагай бүхы эрилтэнүүдтэ тааруугаар баригданхай. Россиин Юрэнхылэгшын Федеральна Суглаанда хэһэн хандалга соо тэмдэглэгдэһэн эрилтэнүүдээр болбосоролой эмхиие барилга эрхилэгдэһэн байна», - гээд Владимир Павлов тэмдэглэһэн байна.

Һаруул, уужам таһалганууд мүнөө үе сагай оньһон түхеэрэлгэнүүдээр хангагданхай. Номой сангай мэдээсэлэй түб, түмэрөөр ба модоор хүдэлхэ мастерскойнууд, эдеэ хоол бариха газар, эмнэлгын таһаг, логопед, психологуудай хүдэлхэ кабинедүүд зохёогдонхой.

«Үхибүүдэй хүгжэлтэдэ шэнэ һургуули тон ехэ нүлөө үзүүлхэ зэргэтэй. Эрдэм ном шудалхадаа, сүлөө сагаа һургуулидаа үнгэргэхэдөө, энэ гоё шэнэ байшан соо ерэжэ һураха болобо гээшэ. Ганса һурагшадта бэшэ, мүн багшанарта бүхы зохид байдал зохёогдонхой гээд тэмдэглэхэ шухала. Буряад Уласай Арадай Хурал Буряадай Засаг Газартай суг энэ талаар аргагүй ехэ ажал ябуулдаг юм», - гээд Владимир Павлов тодорхойлбо.

Буряад Уласта баригдаһан һургуули бүхэн шэнэ арга боломжонуудые үгэнэ ба хүгжэлтын харгы нээнэ.

Энэ һургуули барижа, саг соогоо ашаглалгада тушааһан бүхы барилгашадта Владимир Павлов баяраа мэдүүлһэн байна.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Читайте также

В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур

Жительница рассказала о таинственной пропаже семи кур и одного петуха из курятника

29.09.2023 в 18:42
Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
Градоначальник уверен, что станция пройдет зиму без сбоев
29.09.2023 в 12:35
Александра Варфоломеева наградили Орденом Дружбы
Сенатор отмечен за активное законотворчество и добросовестную работу
29.09.2023 в 09:43
В Улан-Удэ на сессии горсовета избрали новых председателей комитетов
Напомним, это связано с переходом сразу 7 депутатов в Народный Хурал
27.09.2023 в 17:42
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.