Политика и власть 16.05.2024 в 09:42

Һунгамалнуудай уулзалга үнгэрбэ

A- A+
Һунгамалнуудай уулзалга үнгэрбэ
Буряад Уласай Арадай Хуралай Можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Саха Яхадай Ил Түмэнэй соёлой ба олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хорооной түрүүлэгшын орлогшо Захар Никитинтай уулзалга үнгэргэбэ.

Яхадай парламентын һунгамалые Виталий Лыгденов угтажа абахадаа, Буряад Улас ерэһэн ушараарнь баярые хүргэһэн байна. Уулзалгын үедэ хоер тала суг хамта саашадаа хүдэлхэ тухай түсэбүүдээ зүбшэн хэлсээ.

Саха Яхадай ажабайдал, хүгжэлтэ тухай Захар Никитин хөөрэжэ үгэхэдөө, парламентнууд хоорондын харилсаанай гол асуудалнууд тушаа хөөрэлдөө эмхидхэһэн байна.

Уулзалгын түгэсхэлдэ ерэһэн айлшанда дурасхаалай бэлэгүүд барюулагдаа, удаань Арадай Хуралай байшан соогуур экскурси эмхидхэгдээ.

Ивалгын аймагай Доодо Ивалга нютагай соелой байшан хүрэжэ, тэндэхи ажабайдалтай танилсалга үнгэрһэн байна. Аймагай захиргаанай түлөөлэгшэд 2023 ондо тэндэ үндэһэтэнэй «Соёл» гэһэн түсэлөөр капитальна заһабарилга хэгдэһэн тухай хөөрэжэ үгөө. Хойто-Бэедэ оршодог модульно номой сангай ажал хэрэгтэй мүн лэ танилсалга үнгэрһэн байна.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Читайте также

Глава Бурятии поздравил медиков с профессиональным праздником
Сегодня отмечается День медицинского работника в России
16.06.2024 в 16:00
Владимир Павлов поздравил медиков с профессиональным праздником
Лучшим медработникам вручили госнаграды и грамоты
14.06.2024 в 16:10
А пес и ныне там
В Бурятии собаки по-прежнему нападают, несмотря на радикальные меры властей
14.06.2024 в 06:00
Бойцу из Бурятии не дали денежное поощрение за «Орден мужества»
Он был вынужден обратиться к Уполномоченному по правам человека
13.06.2024 в 17:14
Следующая новость
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.